Siivous Eliitti / Sopimusehdot

1. Yleistä

Jos kirjallisesti ei toisin sovita noudatetaan näitä sopimusehtoja.

I.) Yritys suorittaa palveluja sekä yksityishenkilöille, organisaatioille, että julkisille tahoille.

II.) Yritys toimittaa palvelut ammattitaidolla asiakkaan ja yhtiön yhdessä hyväksymien ohjeiden mukaisesti.

III.) Sopimus astuu voimaan asiakkaan hyväksyttyä tilausehdot ja annettua oikeat tiedot kohteesta. Asiakas on itse vastuussa tietojen todenmukaisuudesta.
Yritys ei vastaa väärin kirjattujen kohdetietojen aiheuttamista ongelmista tai menetyksistä.

IV.) Siivoussopimus on toistaiseksi voimassaoleva. (ei irtisanomisaikaa)

V.) Siivouspalvelu hoidetaan yhtiön omilla välineillä imuria lukuun ottamatta. (yrityksen imurin käyttö +5 eur kerta)

VI.) Siivouspalvelu tilataan asunnon pinta-alan perusteella tai joustopalvelun kautta tuntiveloituksella.

VII.) Joustopalvelu, laskutus tuntityönä: Siivousaika alkaa auton saavuttua kohteeseen ja loppuu auton lähtiessä liikkeelle. Siivousaika on n. 10Min
tarkkuudella. Laskutettavaan aikaan lisätään 13 euron aloitusmaksu. Pinta-alan mukainen siivous: Ei sitovaa siivousaikaa.

VIII.) Yrityksen henkilökunta on vaitiolovelvollinen asiakkaiden asioista ja asunnoista. Vaitiolovelvollisuus pätee myös työsopimuksen päättymisen jälkeen.

2. Asiakkaan velvollisuudet

I.) Asiakkaan tulee varmistaa, että työtilauskaavakkeessa on kaikki tarpeellinen tieto oikein kirjattuna tilatun siivouspalvelun toimittamiseksi.

II.) Asiakkaan on etukäteen varmistettava pääsy kaikkiin tiloihin, joihin palvelu on tilattu suoritettavaksi.

III.) Asiakkaan tulee opastaa yritystä mahdollisista hälytysjärjestelmistä, tarvittavista ovikoodeista ja kameravalvonnasta. Siivous Eliitti ei vastaa
vartiointiliikkeen tarkastuskäynnistä.

IV.) Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisista siivoukseen liittyvistä esteistä, hidasteista ja rajoitteista kuten remonteista, sekä vesi- ja sähkökatkoksista. Jos
vesi/sähkökatko tulee yllättäen. Siivous suoritetaan sen mukaan miten ilman vettä/sähköä onnistuu.

V.) Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisista tartuntataudeista ja sairauksista, sekä asunnossa vallitsevista voimakkaista allergeeneista, jotka saattavat olla
haitallisia henkilökunnalle. Esim. vesirokko, eläimet.

VI.) Asiakkaan tulee ilmoittaa selvästi, mikäli haluaa ensisijaisten, sopimukseen kuuluvien siivousalueiden lisäksi toissijaisten alueiden siivouksen. Näihin
kuuluvat muun muassa kaappien ja laatikoiden sisätilat, keittiölaitteet, jääkaapit, kirjahyllyt ym. paikat, joissa henkilökohtaista irtaimistoa.

VII.) Asiakkaan tulee ilmoittaa edellämainitut tiedot tilauskaavakkeen “lisätiedot” kohdassa. Tai erikseen sähköpostilla sopien.

3. Hinnat, maksut ja laskutus

I.) Joustopalvelu: 40 euroa / tunti sekä 13 euron aloitusmaksu joka kattaa käytettävät aineet ja välineet imuria lukuunottamatta. (yrityksen imuri +5eur)

II.) Neliöihin perustuva veloitus erillishinnastomme mukaan.

III.) Laskutuslisä: 3 euroa / siivouskerta. Lasku sähköpostiin pdf tiedostona kerran kuussa.

IV.) Kuukausihinnoittelussa lasku samalla viitteellä ilman kuluja. Aseta maksu menemään kerran kuussa verkkopankissasi. Jos siivouksia peruuntuu, tai
tulee lisätilauksia kuten ikkunanpesu, huomioimme nämä tasauslaskuissa kesäkuun lopussa ja vuoden lopussa joko hyvityksellä tai lisälaskulla.
Kotitalousvähennys on helppo hakea 2 koontilaskulla.

V.) Paperilaskulisä: 5 euroa / lasku

VI.) Laskutusväli: 1 kuukausi.

VII.) Luottokortilla: Ei muita kuluja. Maksu automaattisesti kaksi (2) päivää ennen tilattua siivousta.

VIII.) Kertasiivouksissa asiakas maksaa siivouksen tilauksen yhteydessä . Laskulla vain jos luottotiedot ovat kunnossa.

4. Vakuutus ja korvausvelvollisuus

I.) Yrityksellä vastuuvakuutus 500 000 euroon saakka.

II.) Asiakkaan omavastuu esine, irtaimisto, ja kiinteän sisustuksen vahingoissa. Kiinteällä sisustuksella tarkoitetaan esim. Lattioita, tapetteja sekä keittiön
kaapistoja.

 • Siivous kerran viikossa: Ei omavastuuta
 • Siivous 2 viikon välein: 10% omavastuu vahingonmäärästä 600 euroon saakka. Kuitenkin vähintään 10 euroa.
 • Kertasiivoukset: 20% omavastuu vahingonmäärästä 600 euroon saakka. Kuitenkin vähintään 20 euroa.
 • Yli 600 euron vahingoissa sopimusasiakkailla ei omavastuuta. Kertasiivouksissa omavastuu 50 euroa.
 • Korvaus todellisen arvon mukaan (ei uushankintahinnan perusteella). Todellinen hinta määräytyy esinevahingoissa sen mukaan mitä vastaava
  esine maksaa esim. tori.fi:ssa. Tunnearvoa ei korvata.
 • Korvattavaksi tulee sellainen vahinko jonka olemassaolo on luotettavasti osoitettavissa.
 • Korvausvelvollisuudesta yli 600 euron vahingoissa päättää Lähitapiola.

III.) Yritys ei ole vastuussa / yritys ei maksa vahingonkorvauksia:

 • Puutteellisista asennuksista tai huolimattomasti sijoitetusta irtaimistosta yms. johtuvista vahingoista. Esim. heikosti ripustetut taulut, valmiiksi
  irrallaan olevat listat, laatat tai huonekalujen osat, riskialttiisiin paikkoihin sijoitettu irtaimisto ja esineistö.
 • Niistä asiakkaalle aiheutuvista vahingoista, jotka ovat yrityksen vaikutuspiirin ulkopuolella. Esim. häiriöt yleisessä sähkönjakelussa,
  vesivahingot jne.
 • Ennakoimattomissa olevista / yllättävistä esteistä aiheutuneista haitoista ja vahingoista. Esim. rajut sääolosuhteet ja luonnonilmiöt, kolarit,
  työnseisautukset/lakot, tartuntatautiepidemiat jne.
 • Elintarvikkeista.
 • Normaalin siivouksen jättämistä jäljistä. Näihin kuuluvat muun muassa liinoista jäävät pyyhkimisjäljet sekä imurin suuttimesta kynnyksiin tai
  karmeihin mahdollisesti jäävät kolhut.
 • Jos asiakas on opastanut käyttämään vääriä, vahinkoa aiheuttavia pesuaineita/siivousmenetelmiä.
 • Virheellisestä/puutteellisesti annetusta informaatiosta ja/tai asiakkaan omasta toiminnasta tai toiminnan puutteesta johtuvista haitoista,
  puutteista ja vahingoista.

IV.) Yritys ei ole vastuussa / korvausvelvollinen asuntojen avaimista.

V.) Kampanjahintaiset siivoukset joissa tuntihinta alle 30 eur/tunti eivät kuulu vakuutuksen/korvausvelvollisuuden/tyytyväisyystakuun piiriin. Näihin kuuluvat
esim. Facebookin äkkilähtösiivoukset.

5. Peruutusehdot

I.) Tilatun palvelun peruutus

 • Siivous kerran viikossa: 8 siivouskerran peruutus/siirto vuodessa ilman kuluja.
 • Siivous 2 viikon välein: 6 siivouskerran peruutus/siirto vuodessa ilman kuluja.
 • Kertasiivouksissa peruutusmaksu 15 eur toimistokuluja. Siirto maksuton jos kalenterissamme on tilaa.

II.) Asiakkaalla oikeus pitää taukoa palvelun käytöstä juhannuksesta koulujen alkamisajankohtaan sekä 24.12. – 6.1. välillä.

III.) Peruutukset tehtävä aina kirjallisesti. Luottokorttiveloituksissa kotisivujen kautta, kohdasta ”omat tiedot”. Muutoin sähköpostitse info@siivouseliitti.fi.

6. Reklamointi

I.) Kertasiivouksissa ei takuuta.

II.) Sopimussiivouksissa:

 • Asiakkaan ollessa tyytymätön yritykseltä saamiinsa palveluihin oli kyseessä sitten henkilökuntaa, työnjälkeä, aikataulutusta tai laskutusta
  koskeva asia, tulee asiakkaan tehdä kirjallinen valitus/selvityspyyntö sähköpostitse osoitteeseen info@siivouseliitti.fi.
 • Valitus tehtävä kolmen (3) päivän aikana palvelun suorittamisesta/virheen havaitsemisesta.
 • Yritys sitoutuu korjaamaan virheen mahdollisimman pian.
 • Mikäli koko palvelu on ollut virheellinen, toimitetaan asiakkaalle uusi palvelu kokonaisuudessaan.
 • Rahallista korvausta ei makseta missään tapauksissa.

III.) Sopimussiivous on kyseessä silloin kun siivousväli on korkeintaan 2 viikkoa. Muissa tapauksissa kyseessä on kertasiivous.

IV.) Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan hyvässä yhteisymmärryksessä keskinäisin neuvotteluin osapuolten välillä.

V.) Yritys sitoutuu hoitamaan työnsä vastuullisesti, huolellisesti ja ammattitaidolla.

7. Yrityksen Tiedot

Yrityksen kotipaikkakunta Espoo

Postiosoite: Pitäjänmäentie 57, 00370 Helsinki

Puh: 040 707 6267

Y-Tunnus: 2375667-9

SIIVOUS ELIITTI